آرشیو برچسب

بازار شهر رشت

وقتی کرکره‌‌ها پایین کشیده شد

این روزها اگرچه بهار رشت خیس است و طبیعت تلاش می‌کند با باران‌های گاه‌به‌گاهش ردِ کینه‌توزانه‌ی بی‌کفایتی را از سفره‌ی مردم پاک کند، حال آدم‌ها خوب نیست. آدم‌هایی که زمین بایر جیب‌هایشان از سیلِ بی‌کفایتی سیراب شده و آخرین تلاش‌هایشان را برای زنده ماندن، با ناامیدی از روزی به روز دیگر گره می‌زنند. همچنان که دولت مشغول چاپ پول است، در شهرهای بسیاری مردم در اعتراض به تورم تصاعدی و فقر تصاعدی معکوس به خیابان‌ها آمده‌اند و بوی یک جنگِ سرد با زندگی برای زنده‌ماندن آدم‌های بسیاری را به کام مرگ فرستاده، مدافعان شرایط کنونی…