آرشیو برچسب

بیماران تنفسی

وقتی نفس‌ها به شماره می‌افتد

همه چیز از تصاویر قطعی برق بیمارستان شهید نورانی تالش در روز شنبه 26 تیر شروع می‌شود که سالن و راه پله تاریک میان طبقات را نشان می‌دهد. یک پایگاه خبری محلی مدعی شده که برق بخش‌های بیمارستان تا 14 ساعت قطع شده است. خاموشی‌های یک ماه گذشته و تجربه تلخ سایر بیمارستان‌های کشور مردم را می‌ترساند. البته طی روزهایی که قطعی برق گیلان تا مقدار زیادی کاهش یافته این مورد عجیب و پرسش برانگیز است. بی برقی به روایت مردم یکی از بیماران نیازمند عکسبرداری سی تی اسکن که صبح همین روز به بیمارستان رفته بود مطالبی را بیان می‌کند که شنیدنی…