آرشیو برچسب

حریم تالاب انزلی

کارزار مناقشه برانگیز تالاب انزلی

کارزار "استمداد مردم انزلی از آیت الله رییسی در خصوص حریم تالاب انزلی" در حال جمع آوری امضا است. بدیهی است حق هر فرد یا گروهی است که خواسته های خود را به گوش مسئولین برساند و این حق هم برای دیگران وجود دارد که به نقد آن بپردازند. ایراداتی به لحاظ شکلی و فنی در متن منتشر شده این کارزار وجود دارد که برخی کنشگران با سابقه محیط زیست را نگران نموده،  بخشی از ایرادات به شرح زیر است: ـ از عنوان کلی "مردم انزلی" استفاده شده که طبعا تداعی کننده عموم و اکثریت مردم انزلی است در حالی که پیش از این متن کارزار به اطلاع همه مردم نرسیده و…