آرشیو برچسب

حسن اکبری

فروشنده نیستم، خریدارم

مجاهدان گیلان زمانی که برای سرنگونی محمدعلی شاه به تهران رسیدند تبریز در محاصره روسها بود اما اولین موزه مشروطه ایران در تبریز بنا شد. موضوع فروش اسناد مشروطه گیلان به موزه مشروطه تبریز موضوع اخبار داغ رسانه ها در تابستان امسال بود. دعوایی که مجموعه دار گیلانی، شهرداری و شورای شهر رشت، اداره کل اسناد و کتابخانه ملی گیلان و برخی رسانه ها به عنوان آتش بیار معرکه اضلاع آن بودند. اما گفته های مالک این اسناد تمام ماجرا نبود و ناگفته هایی دارد که باید از زبان مالک این آثار شنید. چیزی را که خریداری می کنم نمی فروشم و اگر قرار…

تبعیت از دولتی‌ها وظیفه‌ مجموعه دار خصوصی نیست

بعد از انتشار مصاحبه  "ژاله حساس خواه" رییس سازمان اسناد گیلان، "حسن اکبری" مجموعه‌دار اسناد مشروطه در ارتباطی با« مرور» خواست تا توضیحات تکمیلی در ارتباط با ماجرای اسناد مشروطه  را بیان کند. اکبری می‌گوید ده سال است که اسناد و سکه‌های مربوط به گیلان را جمع‌آوری می‌کند اما توجهی از طرف مدیران گیلانی ندیده است. او در گفتگو با «مرور» روایت کاملی از داستان اسناد مشروطه ارائه می‌کند. این مجموعه‌دار گیلانی می‌گوید: از سال گذشته چند بار بین  من و اعضای  شورای شهر رشت نامه‌نگاری شد و جلسه برگزار شد و تصمیم بر آن شد تا برای…