آرشیو برچسب

دانشگاه

جنبش شاید، اما جنبنده‌ای در کار نیست

در یک سالی که از همه‌گیری ویروس کرونا می‌گذرد تحلیل‌های متفاوتی از تأثیر آن بر زندگی اجتماعی ارائه شده است. تهدیدهایی که برای انواع مقاومت در نظام‌های تمامیت‌خواه وجود دارد و فرصت‌هایی که می‌تواند پس از همه‌گیری یا تغییر شیوه‌های سازمان‌دهی فضا ایجاد کند. در اینجا به بهانه‌ی 16 آذر قصد دارم به تأثیر این وضعیت جدید بر جنبش دانشجویی اشاره‌ای کوتاه کنم. کوتاه از این جهت که بیشتر گفتن از مختصات این وضعیت مطالعه و پژوهشی زمانمند نیاز دارد که نه در اینجا می‌توان آن را ارائه داد و نه دل‌مشغولی‌های زندگی روزمره فرصت آن را ایجاد…

ستاره‌ها با تاریکی دانشگاه چه می‌کنند؟

زندگی آرام و کم‌دغدغه، رفاه مالی و همچنین امکان آزادانه‌ی فعالیت اجتماعی ابتدایی‌ترین نیازهای فردی است که در کنار زندگی خود به توسعه‌ی جامعه‌اش نیز می‌اندیشد. توسعه در رویکرد جمعی‌اش معنا می‌گیرد و با موفقیت که بیشتر جنبه‌ی فردی دارد متفاوت است. برای رسیدن به توسعه‌ای که از آن سخن می گوییم باید ببینیم بسترهای موجود برای فعالیت گروه‌های مدنی مختلف چقدر وجود دارند و دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین نیروهای جامعه‌ی مدنی چقدر برای تلاش در این مسیر سبکبار بوده است. ده سال گذشته ایران و افت و خیزهای اجتماعی ـ سیاسی حاکم بر آن فرصت…

چالش های جدایی دانشگاه از مراکز صنعتی

«فرهاد دلق پوش» رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گفت: فاصله و انفکاک مراکز دانشگاهی و مراکز صنعتی را برای توسعه اقتصادی خسارت بار است. وی افزود: توانمندی و استعدادهای علمی باید شناسایی و بکارگیری شوند و دانشگاه فنی و حرفه ای محمل مناسبی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص است که به سهولت می تواند نیازهای متناسب با بدنه تولید و صنعتی را برطرف کند و این همان استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و سرمایه های انسانی کشور است. دلق پوش با تاکید بر اینکه نیازهای تخصصی صنعت و تولید استان باید با توسعه فعالیتهای دانش بنیان…