آرشیو برچسب

دفنگاه سراوان

تخلیه ۲۴۰ تن زباله در روستای کیژده رشت

اهالی روستای کیژده رشت مدت هاست در نزدیکی ورودی روستا با حجم انبوهی از زباله و نخاله مواجه هستند.به گزارش مرور، این موضوع موجب اعتراض اهالی و دهیار به بخشداری و در نهایت جمع آوری زباله از طرف شهردار رشت شد. طبق شنیده ها این زباله ها به احتمال زیاد برای روستاهایی است که نتوانسته بودند مبالغ بدهی خود را برای تخلیه زباله در سراوان به سازمان پسماند بپردازند و به این خاطر زباله را در نیمه راه در جاده ورودی روستای کیژده تخلیه کردند. این مقدار از زباله تخلیه شده که 240 تن بود، با حضور به موقع شهرداری و بخشداری رشت و متولیان حوزه…

زخم های ترمیم ناپذیر در دفنگاه سراوان

مریم صابری / رنج ها و زخم هایشان به بلندای کوه زباله 35 ساله سراوان است. هر روز که زباله ای بر زباله ها انباشته می شود، انگار بر غم و اندوه شان هم چیزی افزوده شده است. آن‌ها از خود می‌پرسند چرا و تا چه زمانی باید این رنج مضاعف را تحمل‌ کنند؟ تابلوی روزشمار وعده مدیران در ورودی سایت دفن زباله به عدد پایین تر از 60 روز رسیده یعنی کمتر از دو ماه دیگر به پایان این وعده ها نمانده است. آن‌ها می‌گویند وقتی این عدد به صفر برسد به پایان تحمل خود هم نزدیک خواهیم شد. روستایی که زباله «روستایی زیستن» را از آن‌ها گرفته؛ خبری از هوای…