آرشیو برچسب

رسانه

جنگ سایبری ما و اونا

اینکه بگویم قرن بیست و یک، عصر دیجیتال است و دنیا بر پایه ارتباطات در فضای مجازی می چرخد و کسی پیروز است که سواد رسانه ای بیشتری داشته باشد؛ حرفهای تکراری است که کسی را یارای شنیدن دوباره آن نیست، اما اینکه بگوییم چگونه باید در این جنگ سایبری پیروز شد؟ حرفی است که میلیون ها مخاطب را میخکوب می کند تا از روشتان سر در بیاورند. قصه اما اینجاست که؛ همگان بر جدال لفظی پنهان و پیدای ایران و عربستان بر سر مسائل مختلف خاورمیانه واقفیم و این دو کشور بارها و بارها بر سر منافع خود وارد جنگ و جدل لفظی و فیزیکی شدند. حال عربها برای…

کدام استراتژی؟ کدام راه؟

مجید یوسفی/ مدیریت کشور طی سال های اخیر با چالش های سهمگینی مواجه شده است. این چالش ها بیش از آنکه دلایل واحد و مشخصی داشته باشد به مشکلات چندلایه و چند وجهی مربوط می شود که  حل آن از عهده یک رکن از ارکان جامعه بر نمی آید. مضافا بر اینکه، اتفاقات ناگوار حوادث غیرمترقبه سیل، زلزله، رانش زمین، هجوم ملخ ها، فروکش شدن دریایی خزر، خشکسالی همچون دومینویی یکی پس از دیگری بر سرجامعه آوار می شود. از سوی دیگر، به موازات ناکارآمدی دولت ها و حفره هایی که در ساختار دولت و حاکمیت هویدا شده، عده بی شماری از فرصت طلبان را در جهت سوءاستفاده…