آرشیو برچسب

روز شورا

شوراها، نهادی مدنی یا کارزاری انتخاباتی؟

شوراها تجربه‌ای 18 ساله از فعالیت مدنی را با خود همراه دارند. با این حال صاحبنظران معتقدند این نهاد مدنی هنوز هم نتوانسته در جایگاه اصلی خود نقش بازی کند. به جز موارد اجرایی، در بخش انتخاباتی هم برخی از کارشناسان معتقدند که باید مکانیزم هایی را به کار برد تا افراد اصلح وارد پارلمان محلی شوند تا بتوانند با توجه به تخصص خود و شایسته سالاری اداره امور شهر را به بهترین وجه رهنمون سازند. به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اجرایی انتخابات می‌توانند با راهکارهایی به ورود نیروهای اصلح به شوراها کمک کنند. در رابطه با آسیب شناسی انتخابات و…

در راه، همراه، گمراه، بیراه و هیچ راه

سازمان هاى ادارى چون مبتنى بر منطق تكنوكراتى اداره مي شوند (كه البته بايد هم چنين باشند)، ممكن است در بعضى تصميمات و سياست گذاری‌ها منافع عمومى را ناديده بگيرند. نهادهاى برآمده از راى مردم مانند مجلس و شوراهاى شهر در كنار منطق تكنوكراتى سازمان‌هاى ادارى، مى‌بايست مبتنى بر منطق تامين منافع عمومى رفتار كنند. شهردارى‌ها قاعدتاً با توجه به منطق تكنوكراتى حاكم بر آن‌ها به دنبال سياست گذارى‌ها و اقدامات مبتنى بر عقلانيت تكنوكراتى هستند و ممكن است اين عقلانيت محض تكنوكراتى نتواند منافع عمومى را ببيند و در اينجاست كه شوراهاى شهر…

اگر مردم دلخور هستند، یک جای مکانیسم شورا می‌لنگد

اول اردیبهشت هفته گذشته بود که «محمدحسن عاقل منش» عضو فرهنگی پنجمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر رشت در یکی از کمیسیونهای این شورا به محقق نشدن انتظارات شهروندان از شورای پنجم اشاره کرد و گفت: «مرداد ماه سال جاری سومین سال از عمر فعالیتی شورای پنجم تمام می‌شود و شهروندان می‌خواهند بدانند که از شورای پنجم رشت چه عملکردی برجای مانده است.» اشاره‌ی عاقل منش به بجا ماندن یادگاری ازعملکرد شورای پنجم درحالی مطرح می‌شود که درطی سه سال سپری شده ازعمر این شورا، شهروندان رشتی بیشتر از اینکه شاهد اجرای طرحها و پروژه های زیرساختی و عمرانی…

شوراها، چالش میراثِ خاتمی

تشکیل شوراها از اصول فراموش شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بوده است که ساز و کار اجرای آن تا دولت اول محمد خاتمی به تعویق افتاد. رییس دولت اصلاحات که با شعار گشایش سیاسی پا به عرصه قدرت نهاده بود، بر آن بود که با احیای شوراهای شهر و روستا، قدری از تمرکز قدرت در حاکمیت کاسته و امور را به خود مردم واگذار کند. انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود. بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی برعهده هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات…

اندک سالاری و خنثی سازی، شورای شهر را ناتوان کرده است

22 سال پس از اولین دوره‌ی شوراهای شهر، این نهاد هنوز خود را سردرگم تعاریف پیش ساخته و نیز مسیرهای انحرافی کرده است. نه تجربه‌ی گذشتگان، نه دانش روز جهان و نه بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآموخته، هیچکدام به نحو شایسته‌ای در سرلوحه این شورا قرار نگرفته است. اینک کم و بیش سه سال از دوره پنجم شورا گذشته و دو شهردار زمام امور را برعهده گرفته اما آشکارا هیچ پروژه زیرساختی و ضروری در این دوره در دستور کار قرار نگرفته است. شاید به این دلیل که تجارب گذشتگان در شوراهای شهر نشان داده است این دوره های گذرا بیش از آنکه  به پروژه های…