آرشیو برچسب

سمن ها

ارزش کار داوطلبانه در توسعه جامعه مدنی

خروجی‌های زندگی انسان بر زیست‌کره خانه زمین نشان می‌دهد که چگونه مدیریتی بر آن داشته است. از زمانی که انسان توانست خود را بشناسد و درک کند این زندگی چه قدر ارزشمند است، به دانش، اقتصاد و رسم و آیین توجه کرد و انبار کردن آب‌ها، تغییر در چهارچوب خانه زمین و کشمکش‌ها برای دسترسی داشتن و صاحب شدن منابع زمین بیش‌تر و بیش‌تر شد. برخی حرفه‌ای عمل کردند، عده‌ای از میان‌برها بهره بردند و کسانی از اجزا و وسایل حرفه‌ای و میان‌برها بیش‌تر و بیش‌تر بهره‌مند شدند و شمار بسیاری به اندک دسترسی به این منابع راضی شدند. تماشاگرانی نیز داشتیم…

نگاهی به تشکل‌های مردم نهاد در ایران و کارکردهای آن

سال 1354 که به استخدام آموزش و پرورش درآمدم، در میدان شوش تهران وارد مدرسه‌ای شدم که مدیر مدرسه از اعضای هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات (انجمن پس از انقلاب منحل شد) بود و داستان من با تشکل‌های مردم نهاد شروع شد. از نیمه دوم قرن بیستم از دل جامعه‌ای با کمبود و یا نبود ساختار دموکراتیک، جامعه مدنی نوین شکل گرفت و تشکل‌های مردم نهاد (سازمان‌های غیردولتی/سمن/ NGO) بخش اساسی جامعه مدنی نوین است. در جامعه‌ای کوچک یا بزرگ مردم با شرکت در مراحل مختلف تصمیم‌گیری، برنامه ریزی و اجرا و پایش، پی در پی شریک کارها می‌شوند. داوطلبی…

چه کنیم تا بلند آوازه شویم؟

در این‌جا خلاصه‌­ای از کتاب "آوازه‌جویی برای سازمان‌های مردم‌نهاد" را می‌خوانید و می‌آموزید چگونه طرحی بریزید تا معروف و دیده شوید و رسانه‌ها مداوم اخبار شما را پوشش دهند. آوازه‌جویی و در انظار عمومی دیده شدن، برای موفقیت هر سازمانی اساسی است، اما برای سازمان‌های مردم‌نهاد حیاتی است. یک اصل مهم و اساسی در آوازه‌جویی این است که اطلاعات شما باید ارزش خبری داشته باشند. داستان‌ سازمان مردم‌نهاد خود را طوری روایت کنید که رسانه‌ها به آن اهمیت بدهند و بدانند که برای عموم مردم نیز مهم خواهد بود. برای کمپین آوازه‌جویی…