آرشیو برچسب

شبکه شاد

مصایب آموزش حضوری در ایام کرونا

بازگشایی مدارس در سال تحصیلی پیش رو از جمله موضوعاتی است که  این روزها دانش آموزان و والدین‌شان به آن می‌اندیشند.  وزیر آموزش و پرورش تیرماه امسال از بازگشایی مدارس از مهرماه سال جاری و تلاش آموزش و پرورش برای حضور گرم دانش آموزان در محیط مدرسه خبر داد. «محسن حاجی میرزایی» این امر را مستلزم کسب آمادگی‌هایی دانست که آموزش و پرورش در راستای آنها برنامه‌ریزی کرده است.  واقعیت این است که وضعیت تحصیل دانش آموزان از جمله مواردی است که در سایه‌ی همه‌گیری ویروس مهلک کرونا دستخوش تغییر شده است و اکنون انتشار اظهارات وزیر آموزش پرورش…

پیدا و پنهان آموزش و پرورش در پساکرونا

معلمان و دانش‌آموزان همه‌ی مقاطع تحصیلی از روز 3 اسفند 1398 تاکنون کلاس و مدرسه را ندیده‌اند. البته این موضوع تنها به ایران اختصاص ندارد اما نظام آموزشی ایران درگیری خاص خود را با کویید 19 تجربه می‌کند.  یک شهرستان و 2 اداره شهرستان تالش با محرومیت‌های خاص خود در همه زمینه‌ها، 2 اداره آموزش و پرورش مستقل دارد. این تقسیم بندی به دلیل دوری فاصله بخش حویق نسبت به مرکز شهرستان صورت گرفته است. اداره‌های مستقر در شهرهای تالش(هشتپر) و حویق بیش از 38 هزار و 500 دانش‌آموز را تحت پوشش خود قرار می‌دهند که در 455 واحد آموزشی تحصیل…