آرشیو برچسب

محمدعلی ثابت قدم

رشت؛ همچنان شهرخلاق غذاست

شهروندان شهر رشت بیش از شش سال است که در هر کوی و برزن و همچنین هر سایت و صفحه‌ی اینستاگرامی این عبارت را می‌شنوند: «رشت، شهر خلاق غذای یونسکو»؛ داستان این عبارت و مزه‌ای که زیر زبانمان می‌دهد، چیست؟ در سال 1394 و زمانی که محمدعلی ثابت‌قدم شهردار رشت بود و شورای چهارم بر راس کار، شهر رشت به‌عنوان اولین شهر در زمینه‌ی خوراک‌شناسی، برنده‌ی این عنوان شد. قبل از آن تاریخ از میان شهرهای ایران تنها اصفهان توانسته بود شهر خلاق صنایع دستی یونسکو شود. به گفته‌ی یونسکو هدف این طرح آن است که شهرهایی از سراسر جهان بتوانند با تکیه بر…

تذکر حاجی‌پور به شهردار رشت

رییس شورای شهر رشت نسبت به رفتارو عملکرد ناصر حاج محمدی شهردار رشت تذکر و هشدار داد. «اسماعیل حاجی پور» در یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای شهر رشت  با بیان اینکه رفتارهای حاج محمدی تداعی‌کننده رفتارهای ثابت ‌قدم شهردار اسبق رشت است، گفت: در آن زمان نسبت به رفتارهای ثابت‌ قدم شهردار وقت رشت تذکر دادم اما توجهی نکرد و درنهایت یک روز با او تماس گرفتم و گفتم تصمیم گرفته‌ام به رفتن تو رأی بدهم و این کار را نیز انجام دادم. شهردار باید به حرف های شورا گوش دهد و حرف گوش نکردن «حاج محمدی» شهردار رشت مرا به یاد شهردار اسبق «محمدعلی…