آرشیو برچسب

هنرمندان درام نویس

ما پلی برای مخاطب و هنرمندان بودیم

شاید باید روزنامه‌نگاری را هنری چندگانه دانست، حرفه‌ای که در آن نیاز است بیشتر مواقع به زوایای مختلف یک موضوع نگاه ویژه‌ای داشت، تا ماحصل آن در ذهن و جان مخاطبانی با رویکردها و علائق مختلف بنشیند و عمق یابد. حرفه‌ای که که مدام  نیازمند بازآفرینی و مواجهه با نشانه‌ها و واژه‌هایی است که دنیای منشوری کلام را شکل می‌دهند.   محمد ابراهیمیان یکی از پیشکسوتان عرصه‌ی‌ روزنامه‌نگاری، یک روزنامه‌نگار چندوجهی است. کسی که در کنار حرفه‌ی اصلی خود، شاعر، هنرمند، درام‌نویس، عکاس، فیلمنامه‌نویس و سینماگر بوده و با هر کدام از این حوزه‌ها…