آرشیو برچسب

گوهر رود

مسدودیت ۸ فاضلاب ورودی به رودخانه های رشت

«اسماعیل حاجی پور» رئیس شورای اسلامی رشت از مسدود شدن راه ورود هشت فاضلاب به رودخانه های رشت خبر داد. حاجی پور در نشست با نمایندگان مجلس گیلان با اشاره به اینکه  اقداماتی برای رفع آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهررود آغاز شده است گفت: این دو رودخانه به لحاظ میزان آلودگی به عنوان معضل زیست محیطی و نگرانی اجتماعی در استان شناخته می شوند و نیازمند نگاه ویژه دستگاه های متولی و مشارکت مردمی برای ساماندهی هستند. وی تاکید کرد: آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهر رود رشت اکنون یک بحران ملی است چراکه آلودگی این رودخانه ها مستقیم به…

ضربه موازی کاری بر رودخانه ها و پسماند گیلان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان حل مشکل پسماند و رودخانه های رشت را نبود مدیریت واحد دراستان بیان کرد. به گزارش مرور، " کیوان محمدی" افزود: مشکلات رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و پسماند نه تنها بودجه بلکه به نداشتن مدیریت واحد برمی‌گردد. وی افزود: این سازمان برنامه‌های استراتژیک استان را درقالب برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین مدون می‌کند و برنامه‌ریزی عملیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود. درحل مسئله پسماند نیز مدیریت اجرا برعهده متولی است و وظیفه سازمان مدیریت استان فقط برجنبه نظارتی درچارچوب طرح آمایش…