اعضای کمیسیون پنچ گانه شورای اسلامی رشت انتخاب شدند

0 651

در یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه‌ی عادی شورای شهر بر اساس قانون ، «احمد رمضانپور نرگسی» ریاست شورای اسلامی شهر رشت اعضای پیشنهادی خود برای عضویت در کمیسیون‌های پنج‌گانه شورای شهر را در صحن شورا معرفی و به رأی گذاشت که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت :درسال چهارم شورای اسلامی شهر رشت اسامی اعضای کمیسیونهای شورای شهر رشت به شرح زیر انتخاب شدند.

کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت: حجت جذب، محمدحسن عاقل منش، فاطمه شیرزاد، فرهام زاهد و سید امیرحسین علوی

کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت : رضا رسولی، حجت جذب، سید امیرحسین علوی، حامد عبداللهی و اسماعیل حاجی پور

کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت : فاطمه شیرزاد، اسماعیل حاجی پور، بهراد ذاکری، محمدحسن علیپور و فرهام زاهد.

کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورا : حامد عبداللهی، رضا رسولی، اسماعیل حاجی پور، احمد رمضانپور و حجت جذب

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا: محمدحسن عاقل منش، محمدحسن علیپور، سید امیرحسین علوی، بهراد ذاکری و فرهام زاهد

گفتنی است درادامه عدم قرارگیری نام «فاطمه شیرزاد» رئیس سال سوم کمیسیون فرهنگی شورا در جمع اعضای پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مورد اعتراض وی قرار گرفت که منجر به ارایه اولین کارت زرد وی به ریاست جدید شورای شهر شد. «احمد رمضانپور نرگسی» ریاست شورا نیز در پاسخ به این اعتراض گفت: ارائه لیست اعضای پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی برعهده‌ی شخص رئیس شوراست و بنده مُر قانون را انجام داده‌ام.

در ادامه جلسه نیز اعضای کمیسیون ماده صد و همچنین کمیسیون‌ها و ناظرین سازمان‌های تابعه شهرداری رشت انتخاب شدند. برهمین اساس اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، بهراد ذاکری، سید امیرحسین علوی و محمدحسن علیپور به‌عنوان اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری رشت در چهارمین سال از فعالیت شورای پنجم رشت انتخاب شدند.

حجت جذب و احمد رمضانپور به‌عنوان اعضای شورای ناظر در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رشت انتخاب شدند.

با موافقت اعضای شورا، اسماعیل حاجی پور به‌عنوان نماینده شورا در کمیته انضباطی سازمان حمل‌ونقل و بار و مسافر شهرداری رشت انتخاب شد. بهراد ذاکری به‌عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده هفت شهرداری رشت با موافقت اعضای شورا انتخاب شد. فرهام زاهد یکی دیگر از اعضای شورای شهر رشت نیز در این جلسه به‌عنوان نماینده شورا در کمیسیون تهاتر شهرداری رشت انتخاب شد. با موافقت اعضای شورا بهراد ذاکری به‌عنوان نماینده شورا در کمیته نظارت بر حُسن اجرای مصوبات در امور شهرداری و سایر سازمان‌ها انتخاب شد.

احمد رمضانپور با رأی اعضای شورا به‌عنوان نماینده شورا بر حُسن اجرای مصوبات شورا انتخاب شد. فرهام زاهد به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فاوا شهرداری رشت انتخاب شد.سید امیرحسین علوی نیز به‌عنوان نماینده شورا در سازمان سرمایه گداری شهرداری رشت انتخاب شد. اسماعیل حاجی پور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان حمل‌ونقل و بار مسافر، بهراد ذاکری به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فرآورده‌های کشاورزی شهرداری، محمدحسن علیپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان پسماند،

محمدحسن علیپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و احمد رمضانپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان عمران انتخاب شد.

فرهام زاهد به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فاوا شهرداری رشت انتخاب شد. اسماعیل حاجی پور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان حمل‌ونقل و بار مسافر، بهراد ذاکری به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فرآورده‌های کشاورزی شهرداری، محمدحسن علیپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان پسماند، محمدحسن علیپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و احمد رمضانپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان عمران انتخاب شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.