با افزایش نرخ مالیات در لایحه ۱۴۰۳ مخالفم

0 113

ضعف اصلی در تورم فزاینده و عدم مدیریت آن ناشی از نبود تدبیر امور در نظام حاکمیت اداره کشور است. ضعف در حضور افرادی با دانش و سواد ‌اندک در نظام حاکمیتی کشور که فاقد تدبیر لازم هستند. مادامی که چنین افرادی عهده دار مسؤولیت‌هایی در نظام حاکمیتی کشور باشند، عدم مدیریت بر تورم و بی ثباتی اقتصادی قابل انتظار و پیش بینی است.

در حال حاضر یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نقدینگی است. عاملی که موجب رشد نقدینگی می‌شود؛ کسری بودجه دولت است. تا زمانیکه مخارج و هزینه‌های دولت از درآمدهایش پیشی بگیرد ما با کسری بودجه، افزایش تورم و کاهش قدرت توده‌های مردم مواجه خواهیم بود.

دولت برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته تورم باید از بروز کسری بودجه پیشگیری و جلوگیری کند. اما آنچه که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم؛ مخارج دولت بیش از درآمد هایش است. تا جایی که دولت خود به کسری بودجه در سال آینده اشاره دارد. یعنی اینکه دولت خود به بی ثباتی اقتصادی و بالا بودن مخارجش بیش از درآمدهایش تأکید دارد.

به این منظور برای ایجاد توازن میان هزینه‌ها و درآمدهای فعلی، لازم است دولت مخارج غیر ضروری خود را کاهش داده تا بودجه سال آینده به سمت تعادل و توازن حرکت کند. از اینرو تا زمانیکه سلامت اقتصادی به کشور باز گردانده نشود؛ انتظار ثبات اقتصادی و کاهش تورم انتظاری عبث بوده و فشار تورمی آن بروی مردم خواهد بود .

راهکار دولت برای کاهش تورم در بودجه سال آینده باید بر انضباط مالی در سند بودجه یعنی تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت استوار باشد. فقط از طریق انضباط پولی در نظام بانکی و هماهنگی بین سیاستهای مالیست که می‌توانیم به ثبات اقتصادی و مدیریت تورم دست پیدا کنیم. اما در شرایط فعلی اقتصادی کشور و با افزایش دریافت مالیات بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه، قادر به دست یابی به این امر نخواهیم بود.

به شدت با افزایش نرخ مالیات از گروه‌های مختلف در بودجه سال آینده مخالفم. چراکه نرخ مالیات نباید بیش از آنچه که هست افزایش پیدا کند. افزایش مالیات را بر خلاف قانون اساسی کشور می‌دانم. در واقع دولت بجای اینکه با افزایش مالیات درآمدزایی کند باید با مالیات دهندگان خوش حساب مدارا کرده و با افزایش نرخ مالیات آنها را جریمه نکند.

 در سوی دیگر دولت باید کسری بودجه و درآمدزایی خود را از طریق افرادی که فرارهای مالیاتی دارند پوشش دهد. در واقع با گستره مالیاتی در کشور موافق هستم. بنابراین اگر در این گستره از افراد بیشتری مالیات دریافت شود فشار مضاعف از اقشار کم بضاعت در مالیات دهی کاسته شده و از فرار مالیاتی نیز جلوگیری خواهد شد.

برای تسریع درگستره مالیاتی در ابتدا باید کلمه فرار مالیاتی از فرهنگ اقتصادی کشور کنار گذاشته شود. یعنی از همه آحاد جامعه که دارای درآمد هستند به موجب قانون باید مالیات متناسب با درآمدهایشان اخذ شود نه اینکه فشار دولت فقط بروی توده‌های خاصی از جامعه باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.