داستان شکل گیری “مرور” و دغدغه‌ی ما

0 590

“مرور” زاییده کلنجاری سه ساله با افرادی کار کشته است که انگیزه و اهمیت حضور رسانه ای مستقل، محتوا محور و به دور از سیاست زدگی را به من آموخت. گذر زمان ما را به مرحله ای رساند که در سخت ترین و بحرانی ترین شرایط دو دهه‌ی اخیر کشور عزیزمان ایران قدم در این مسیر گذاشتیم و با یاری دوستان، مرور را پایه گذاری کردیم.

“مرور” با هدف بازنگری در مسیر توسعه استان گیلان شکل گرفته است؛ اگر توسعه را پروسه ای دائمی و حرکتی رو به جلو بدانیم، استان گیلان به لحاظ شکلی و ماهوی بسیار از آن دور مانده است و در بسیاری از جهات آن چه در حال شکل گیری است نیز با واقعیات و پایداری توسعه فاصله زیاد دارد.

ممکن است این پرسش پیش آید که اساسا ارتباط رسانه و سواد رسانه ای و توسعه پایدار در چیست؟

سواد محصول توانمندی است و کلید ورود به گستره توسعه با تاکید بر پایداری و توسعه انسانی بعنوان عامل محوری و پایه توسعه برآیند توانمندسازی. انواع سواد در ارتقای کیفیت زندگی دخیل و فرصت ساز و محرک پویایی و نشاط اجتماع مردمی هستند.

برای ایجاد انگیزه پیشرفت، قبل از هر امر دیگری باید توسعه و پیشرفت را شناخت و اطلاعات و اندیشه‌های جدید را به دست آورد. باید لزوم تغییرات را درک و راه‌های مختلف ایجاد تغییر را شناخت.

اهمیت رسانه‌های تولیدی در این تحول و دگرگونی به حدی است که پشتوانه و زیربنای تغییرات اجتماعی در توسعه ملی به شمار می‌روند. رسانه‌های همگانی با ایفای نقش آموزشی و خبری خود، در ایجاد تحول و مهارت‌ها، ارزش‌ها و انگیزه‌ها موثرند. رسانه‌های همگانی می‌توانند با استفاده از شیوه‌های مناسب، نیازهای عمومی را با امکانات ملی در کشور هماهنگ کنند.

در دنیای امروز جامعه ای پله های توسعه و پیشرفت را با موفقیت طی می کند که شهروندانش به سطوح بالایی از دسترسی به اطلاعات و توانمندی بهره برداری از آن رسیده باشند.

جامعه دانایی محور، جامعه ای است که در آن رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به صرف مطلع کردن مخاطبان از راه اطلاع رسانی اکتفا نکرده بلکه با توان افزایی و ظرفیت سازی مردم قدرت شناخت و نقد و نظر می افرینند. آفرینشی که می تواند به شکوفایی جامعه مدد رساند.

“مرور” متعهد به حمایت و تمرکز بیشتر بر نهادهای انتخابی و یا مردم نهاد، شرکت های خصوصی، تشکل های فرهنگی مردمی برای دستیابی به جامعه ای دانایی محور است؛ اینان در اولویت هستند زیرا که تریبون دادن به آنانی که امکان شنیده و دیده شدن ندارند  اما ارزش فرصت گذاری دارند می تواند مسیر توسعه استان را بهینه، توانمند و هوشمندانه کند.

بر این اساس استراتژی سایت مرور بررسی معضلات، تنگناها و چالش های استان با تمرکز بر مباحث کلان و جامع تر و پرهیز از دایره چرخه باطل روزمره و حاشیه ای است. در سایت معمولا از چند و چون نقشه راه، اسناد بالادستی، طرح جامع، طرح تفصیلی و اسناد توسعه استان سخن به میان می آید و تحلیل ها بر  اساس اسناد پایه و جامع صورت می گیرد.

تولید محتوای مرور دقیقا به مسایل استان معطوف می شود. البته مباحث ملی می تواند طرح شود اما دغدغه سایت نیست ولی تلاش می شود که تحلیل مطالب استانی با پشتوانه مسایل کلان کشور و نیز با دیدی کل نگر و پیوسته صورت می گیرد. از سوی دیگر سایت به مطالب کلان کشوری که بر استان اثر مستقیم یا غیرمستقیم داشته نیز می پردازد.

یکی از اهداف مرور این است که بیشتر دنبال ثبت اطلاعات دقیق و کارشناسی است و سعی می کند در باره وقایع و رخدادهای حال و گذشته مستندنگاری کند. درواقع با جامعیت و نگاه کارشناسی مخاطب را جذب کند نه با سرعت اطلاعات، بنابراین از ما صراحت نخواهید بلکه شناخت جامع مسایل با اطلاعات موجود، دید کلی و در عین حال جزئی، پیوستگی جریانات در دوره های مختلف و شفافیت را جستجو کنید.

تیم “مرور” معتقد است آن چه که می تواند در لحظات گذار کنونی این کشتی شکسته را به منطقه امن برساند و مسافران را نجات دهد دستیابی به واقعیت ها و تحلیل بی پرده و بی چشم پوشی از اشتباهات است، درس آموخته ها وقتی به دیده بی طرفانه نگاشته و مستند شوند حتما به کار خواهند آمد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.