هویت ملی مان را پاس بداریم

0 139

دبیر اجرایی همایش چشم انداز هویت در ایران عصر جدید بر لزوم حفظ عناصر هویتی ملی به مثابه میراثی فرهنگی، معنوی و تاریخی

تاکید کرد.

دکتر رضا معصومی راد هشتم آذر در این همایش در دانشگاه گیلان بیان داشت:هویت ملی به معنای احساس تعلق و وفاداری به آرمان‌ها، ارزش ها، عناصر و نمادهای مشترک در یک جامعه (کشور) تعریف می‌شود، که اعضای آن جامعه (ملت) پیرامون این عناصر مشترک وحدت می‌یابند.

وی تصریح کرد : به عبارت دیگر هویت ملی اصول و بنیادهای مشترک و انسجام بخش دیرپای مردم یک سرزمین است که شخصیت اصلی و اساسی ملی را می سازند.

این استاد جامعه شناسی دانشگاه گیلان خاطرنشان کرد: صیانت از هویت ملی غالباً از وظایف نهادهای تربیتی، فرهنگی و آموزشی است.

دکتر معصومی راد متذکر شد:اغلب کشورها در مواجهه با امواج تغییر و تحولات فرهنگی به هم وابسته کنونی جهان در تلاش اند تا از مواریث هویتی خود مانند آرمان ها، ارزش ها، نمادها، مفاخر، زبان، شعر، ادبیات، اسطوره ها، هنرها، سنت ها ، آداب و رسوم، باورها، میراث فرهنگی ، آیین های دینی و در یک جمله همه دستاورهای فرهنگی و تمدنی خود حفاظت و آنها را به نسل های بعدی منتقل کنند و نسل های نوپای خود را ترغیب به حفظ این ارزش های تاریخی نیاکان خود نمایند.

وی افزود: به رغم چنین اهمیتی، امروزه در اثر تعاملات فرهنگی و گاه تهاجم فرهنگ های بیگانه و متخاصم از یک سو و عدم آگاهی و وقوف یا آشنایی نادرست و ناکافی با ریشه های غرورآفرین و افتخارآمیز هویتی خود، موجب شده تا در عرصه تعلق و تعهد به عناصر هویت بخش ملی در بخش هایی از جامعه دچار مشکل باشیم.

دکتر معصومی راد یادآور شد:این مسأله گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان را بر آن داشت تا با برگزاری همایش هویت به مثابه ی دبیرخانه ای برای گردآوری آثار محققان و پژوهشگران و صاحبنظران در موضوع هویت ملی ، به علل و ریشه های چالش های هویتی پرداخته و برای ارائه راهکارهای مرتفع سازی این چالش ها قدم بردارد.

اهداف و محورهای همایش عبارتند از: تدوین مبانی نظری و مفهومی بین رشته ای هویت ؛ ارائه آخرین دستاوردهای پژوهش های تجربی در حوزه های مختلف علوم انسانی در زمینه هویت ؛ شناسایی چالشها و مسائل هویت ملی در ابعاد منطقه ای، قومی، جهانی و اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی ؛ ابعاد، مختصات، چالش ها و راهبردهای روانشناختی هویت در ایران ؛ ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات در زمینه هویت ملی؛ ارزیابی قوانین و برنامه‌های توسعه ؛ ارائه راهبردها و راهکارهای تقویت هویت و انسجام ملی ؛ ترسیم چشم انداز و آینده پژوهشی هویت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی؛ شناسایی و معرفی مختصات هویت ایرانی – اسلامی در متون تاریخی و ادب فارسی ؛ تببین ابعاد فرهنگی و مردم‌شناختی هویت در ایران؛ ابعاد، مختصات، چالش ها و راهبردهای معماری ایرانی – اسلامی و هویت شهری و محلی در ایران؛

شناسایی و معرفی نقش آموزه‌های دینی و نگرش ها و باورهای مذهبی در هویت ایرانی اسلامی و انسجام ملی؛ چالش های هویت ایرانیان خارج از کشور.

دکتر معصومی راد یادآور شد: تعداد ۷۴ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش رسیده بود که ۳۴ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر شد مقالات برگزیده همایش در فصلنامه مطالعات هویت منتشر شود.

این همایش در سطح ملی و با نمایه پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) با کد ۱۲۸۸۱-۰۲۲۳۰ در روز چهارشنبه ۸ آذر ماه برگزار شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.