گردشگران عامل اصلی بروز خشونت در گیلان

0 323

پایین بودن تاب آوری در سطح جامعه و وجود ضعف دراین بخش زمینه‌ی بروز رفتار خشونت آمیز را فراهم می‌کند. «جان‌احمد آقایی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، از تشکیل ۴۶ هزار و ۱۶ فقره پرونده‌ی خشونت در سال گذشته در دادگستری گیلان خبرداد و گفت: گردشگری یکی از مهم‌ترین عوامل بروز خشونت در گیلان است.

وی افزود: گردشگری یکی از مهمترین عوامل بروز خشونت در استان است. متأسفانه افراد در فصل گرما با تفاوت‌های فرهنگی زیادی وارد استان می‌شوند و از ادبیات درستی استفاده نمی‌کنند. برخی از این ادبیات غیرمعقول، جنبه‌ی اهانتی داشته و دارای تعارض فرهنگی با مردم گیلان است که زمینه بروز خشونت‌ها را فراهم می‌کند. از مجموع پرونده‌های کیفری گیلان ۲۱ درصد آن به جرایم خشونت است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه در آمار اطلس جنایی سال ۹۸، اولین آمار مجرمانه گیلان مربوط به سرقت است ادامه داد: ۲۴ هزار ۱۷۵ فقره پرونده وارد دستگاه شد که متاسفانه نسبت سال ۹۷، ۱۰ درصد رشد داشته است. در سال ۹۸، ۲۵ هزار ۹۱۵ پرونده کیفری وارد دستگاه شده که ۱۱ درصد پرونده سرقت بوده است.

وی توهین را دومین جرم در استان دانست و افزود: در سال گذشته  ۱۷ هزار و ۹۴۴ پرونده در خصوص توهین در استان داشتیم که نسبت به سال پیش خود، ۱۸ درصد کاهش داشته است. درخصوص وضعیت گیلان در سایر جرایم نیزاین استان رتبه هفتم سرقت کشور، توهین رتبه ۲۵ کشور، ایراد ضرب رتبه ۳۰، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ۱۳ کشور، تهدید ۲۴ کشور، تخریب ۱۵ کشور، نگهداری مواد مخدر ۲۷ کشور، استعمال مواد مخدر ۲۵ کشور، کلاهبرداری ۲۲ کشور، رانندگی بدون پروانه ۲۷ کشور را دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان آمار پرونده‌های گیلان نیز گفت: ۱۷ هزار ۹۴۴ پرونده توهین، ۴۶ هزار و ۱۶ پرونده خشونت، ۱۶ هزار و ۶۳ پرونده، ۱۴ هزار و ۹۶۷ ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، ۱۱ هزار و ۹۵۷ پرونده تهدید، ۱۰ هزار و ۲۸۳ پرونده تخریب، ۸ هزار و ۸۷۰ نگهداری مواد مخدر، ۵ هزار و ۹۲۵ پرونده کلاهبرداری، ۵ هزار و ۶۳۷ پرونده رانندگی بدون پروانه و ۴ هزار و ۴۶۷ پرونده ممانعت از حق در سال ۹۸ در گیلان ایجاد شد.

آقایی تعداد پرونده‌های کیفری سال ۹۸ گیلان را ۲۱۵ هزار و ۹۱۵ عنوان کرد و ادامه داد: در سال ۹۷، ۲۳۹ هزار و ۷۲۲ پرونده کیفری در گیلان داشتیم بنابراین در مجموع حدود ۱۰ درصد کاهش پرونده در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ داشتیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.