آرشیو

فرهنگ و هنر

سال گلگون شدن ارغوان

اسفند که کوله‌بارش را می‌بندد و راهی می‌شود، آدمی می‌ایستد تا نگاهی به بهار، تابستان، پاییز و زمستان دیگری که پشت سر نهاده، داشته باشد. بی‌تردید این نگاه و واکاوی می‌تواند متوجه…
ادامه مطلب ...