آرشیو

فرهنگ و هنر

فرصتی مناسب برای تعیین رسم الخط گیلکی فراهم شده است

پژوهشکده‌ی گیلانشناسی طی فراخوانی از صاحبنظران زبان و ادبیات گیلکی خواسته است نظرات خود را تا اردیبهشت ماه سال 99 به ایمیل پژوهشکده بفرستند تا بدین ترتیب رسم الخط زبان گیلکی را تعیین…
ادامه مطلب ...