آرشیو

فرهنگ و هنر

از عمارت معین‌الرعایا تا مشهد ‌میرزا کوچک خان

تاریخ شفاهی به عنوان یک روش تحقیق ارزشمند در حوزه‌ی جمع‌آوری و مستند‌سازی اطلاعات شفاهی در حوزه‌ی مناطق جغرافیایی، همواره مورد توجه قرار گرفته است. امروزه تاریخ شفاهی در جایگاه یکی از…
ادامه مطلب ...