آرشیو

فرهنگ و هنر

ادبیات کودک ایران جهانی است/ چرا رمان جهانی نمی شود؟

جهانی شدن در حوزه‌های مختلف دغدغه‌ی تمام کشورهای دنیا و از جمله ایران است. در جریان جهانی شدن، پیوستگی، تعامل و اثرگذاری فرهنگ‌ها دیده شده و تمایلات جهان‌گرایانه قوت می‌یابد. در حوزه‌ی…
ادامه مطلب ...

دلبستگی تاریخی، چشم انداز های شهری و درنگی بر جامعه‌شناسی

رشت یکی از مهم‌ترین شهرهای شمالی ایران است که از گذشته به عنوان مرکز معاملات نوغان و ابريشم  شناخته شد. رشت در سفرنامه‌های سیاحان ایرانی و اروپایی جایگاه ویژه‌ای دارد. در دوران مشروطه و…
ادامه مطلب ...