آرشیو

محیط زیست

پسماند؛ حلقه مفقوده ای که بخش خصوصی نمی خواهد ببیند!

 رشد سریع جمعیت در شهرهای استان‌های شمالی ایران و حضور گسترده گردشگران طی سال‌های اخیر حجم زباله تولیدی را افزایش داده و دفن غیراصولی پسماند سبب تخریب، آلوده شدن طبیعت و محیط‌زیست،…
ادامه مطلب ...

در این جغرافیا…!

ما نه نگاهی درست به تاریخ داریم و نه به جغرافیا. گوی سبقت را در تشتت آرا و برداشت‌های نادرست از تاریخ از هم ربوده‌ایم که خود مقوله‌ای جدا است. اما، اگر فکر می‌کنیم الزاماً شناخت خوبی هم…
ادامه مطلب ...

شبح طاعونِ زباله در رشت

در سریال چرنوبیل همه به دنبال مقصر فاجعه بزرگ بودند. فیزیکدانانی که می دانستند شکستِ هسته امکان پذیر نبود مگر با خطای انسانی و آن خطا چه بود؟ خطاهای انسانی قطعاتی بودند کوچک اما پیوسته…
ادامه مطلب ...