آرشیو

محیط زیست

وقتی کوه نباشد!

رویدادهای چون سیلِ فراگیرِ تابستان 1401 ایران زمین به‌ویژه آنچه که در مناطق کوهستانی مانند رشته‌کوه البرز و دامنه‌های آن رخ داد (به‌طورِ‌مثال امام‌زاده داوود تهران) برآیند دهه‌ها…
ادامه مطلب ...