آرشیو

محیط زیست

شبح طاعونِ زباله در رشت

در سریال چرنوبیل همه به دنبال مقصر فاجعه بزرگ بودند. فیزیکدانانی که می دانستند شکستِ هسته امکان پذیر نبود مگر با خطای انسانی و آن خطا چه بود؟ خطاهای انسانی قطعاتی بودند کوچک اما پیوسته…
ادامه مطلب ...

وقتی کوه نباشد!

رویدادهای چون سیلِ فراگیرِ تابستان 1401 ایران زمین به‌ویژه آنچه که در مناطق کوهستانی مانند رشته‌کوه البرز و دامنه‌های آن رخ داد (به‌طورِ‌مثال امام‌زاده داوود تهران) برآیند دهه‌ها…
ادامه مطلب ...