۳۰۰ واحد اقتصادی راکد و غیر فعال در گیلان

0 372

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری گیلان از شناسایی  ۳۰۰ واحد اقتصادی راکد وغیر فعال در گیلان خبرداد.

«یونس رنجکش» افزود: احیاء واحدهای راکد وغیرفعال، اولویت‌های رونق تولید و سرمایه‌گذاری دراستان هستند.

وی گفت: بدهکاری های بانکی و تملک بانک ها بخش مهمی از مشکلات تعطیلی و راکد بودن این واحدها بوده که باید براساس دستورالعمل ها و قوانین ، این مجموعه ها از تملک بانک ها خارج و یا به سرمایه گذاران جدید یا همان افراد قبلی  واگذار شوند. بازگرداندن هر واحد اقتصادی نقش اساسی در رونق تولید و چرخه اقتصادی استان دارد که یکی از ماموریت های مهم استانداری تسهیل در روند فعالیت ها و رونق آنها با پیگیری در سطوح مختلف و تاکید بر همکاری بیشتر بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی است.

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درشهرستانها مدتی است مورد توجه کارگروه های تسهیل و رفع موانع و رونق تولید استان قرار گرفته است. احیای فرصت های مختلف سرمایه گذاری با توجه به ظرفیت های موجود در حوزه های رونق تولید ، اشتغال زایی ، افزایش درآمد ، رفاه اجتماعی ، کاهش تهدیدات و چالش های اجتماعی و تولید سرمایه های اجتماعی از ادهداف این کارگروه بوده است.

در روزهای گذشته نیز رنجکش از شناسایی و ثبت پنج هزار فرصت سرمایه‌گذاری دراستان خبر داده بود و گفت: چهارهزار مورد از این فرصت ها مربوط به حوزه گردشگری است و سایر فرصت های شناسایی شده در ارتباط با بخش های صنعتی، خدمات و کشاورزی است.

وی همچنین به شرکت های تعاونی و گروه های محلی و بومی برای بهره برداری های اقتصادی از این ظرفیت تاکید کرد وافزود: مباحث اجتماعی و زیست محیطی و اشتغال پایدار و کارآفرین های جدید در این فرصته ها مورد توجه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.