۷۲ درصد جمعیت گیلان تا اواسط بهار به کرونا مبتلا شدند

بر اساس نتایج تحقیق دانشگاههای علوم پزشکی کشور در نشریه لانست بریتانیا:

0 382

مطالعه ای که با کمک دانشگاههای علوم پزشکی کشوردر نشریه پزشکی لانست بریتانیا چاپ شده نشان می‌دهد که در ماهها اول همه گیری کرونا در ۱۸ شهر ایران، حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. براساس این گزارش بیش از ۱۷ درصد جمعیت این شهرها درخونشان پادتن کرونا داشتند و بیش از ۲۰ درصد کسانی که در شغلهای پرخطرهستند به  کووید ۱۹ مبتلا شدند. این درحالیست که آمار ابتلای کلینیکی تا ابتدای ماه نوامبر یعین ۷ ماه بعد تنها ۸۰۰ هزار نفر بوده . داده های این مطالعه بین دوم آوریل تا ۱۸ ژوئن ماه پیش جمع آوری شده و شامل نمونه هایی از جمعیت عمومی و کسانی که بیشتر درمعرض  خطرابتلا هستند می شود. یعنی صندوق دارها ، کارمندان بانکی و پرسنل درمانی

اما این مطالعه چه چیز جدیدی به ما ارایه می‌دهد؟

این پژوهش گسترده به رهبری «رضا ملک زاده» معاون سابق وزیر بهداشت انجام شده است که ماه گذشته از سمت خود استعفا داد، با مشارکت تعداد قابل توجه ای از دانشگاههای علوم پزشکی ایران،  در نشریه لانست بیماریهای عفونی منتشر شده است.

روش تحقیق به این صورت بوده که در ۱۸ شهرشامل تهران ، مراکز ۱۶ استان و شهر بابل ، افراد مورد مطالعه از سامانه یکپارچه سیب وزارت بهداشت  انتخاب شدند که ۷۲ میلیون نفر از جمعیت ایران یعنی چیزی حدود ۹۰ درصد جمعیت ایران اطلاعاتشان دراین سامانه وجود دارد.

نمونه گیری ها از ۲۹ فروردین  تا ۱۳ خرداد خرداد شروع می شود ولی در ۱۴ شهر نمونه گیریها تا ۱۱ اردیبهشت تمام می شود. در واقع این تخمین ها درباره میزان شیوع در افراد مبتلا تا ۱۱ اردیبهشت انجام شده است. در مجموع از ۸۹۰۲ نفر تست گرفته شده که ازاین تعداد ۵۳۰۰ نفر در مشاغل پر خطر مانند پزشک ، پرستار ، راننده تاکسی و کارکنان بانکها و سوپرمارکتها بودند و ۳۵۰۰ نفر نیز مردم عادی . بعد از مدل سازی براساس سن افراد، جنسیت و شهر محل زندگی به این نتیجه رسیدند که در مجموع این ۱۸ شهر، احتمالا از زمان شیوع همه گیری تا اواسط اردیبهشت حدود ۱۷ درصد جمعیت یعنی ۴ میلیون نفر و ۳۰۰ هزار نفر به این ویروس مبتلا بودند. به همین خاطر آنتی بادی های ویروس کرونا در خونشان دیده شد.

با نگاهی به پراکنندگی و گستردگی جغرافیایی تفاوت زیادی درمیزان شیوع شهرها دیده می شود. بعنوان مثال در رشت ۷۲ درصد جمعیت تا آن زمان احتمالا در یک دوره ای ویروس کرونا وارد بدن شان شده است و پادتن بیماری در آنها وجود دارد. خیلی از اینها کسانی هستند که به بیماری کووید ۱۹ مبتلا نشدند واگر ویروس در بدنشان باشد ممکن است ناقل بوده و ویروس را به بقیه منتقل کنند.

 بعد از رشت شهر قم است که با  ۵۸ درصد جمعیت و گرگان ۴۳ درصد جمعیت مبتلایان قرار دارد. از سوی دیگر شهر سنندج با ۱/۷ ( یک وهفت ) دهم درصد مبتلایان مواجه بوده. با نگاهی به این نمودار متوجه می شویم بیشتر مناطق شمالی و مرکزی  کشور از جمله قم درصد بالایی از جمعیتشان به ویروس مبتلا شدند و شهرهای جنوبی کمتر. تمام این نتیحه گیریها تا نیمه اردیبشهت و تا اواسط بهار قبل از شروع موج دوم کرونا بوده و این تخمینها براساس این مدل نتیجه گیری شده است.

نکته مهم اینکه همه اعداد و ارقام رسمی که درماههای اول شیوع کرونا توسط مسوولان وزارت بهداشت اعلام می شد خیلی کمتر از میزان واقعی مبتلایان بوده است. این تحقیق نشان می‌دهد میزان واقعی افرادی که بر اثر کرونا در کشور فوت کردند از آماررسمی  اعلام شده بیشتر بوده و این بیماری درهمان اوایل شیوع ، خیلی سریع درایران گسترش پیدا کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.