شهروندان رشت در انتظار تکمیل نهضت آسفالت

0 1,152

عدم کیفیت، دوام و پایداری آسفالت معابر رشت، ایجاد چاله‌های عمیق، جدا شدگی قیر از سطح خیابان و ناهمواری های کوچک و بزرگ یکی از اصلی ترین دلایل وقوع ترافیک  در تردد درون شهری رشت است.

فرسودگی آسفالت خیابان‌ها و معابر رشت همواره از اصلی ترین معضلات رشت بوده و رسیدگی به این معضل نیز در زمره مطالبات اصلی شهروندان قرار دارد.

انتقادات به شهرداری رشت و نمایندگان استان در تامین آسفالت موردنیاز باعث شد تا جریان ترمیم آسفالت خیابان‌های رشت دوباره از سر گرفته شود. در طرح نهضت آسفالت تمام مناطق پنجگانه رشت شامل ترمیم و لکه‌گیری شده‌اند.

به گفته‌ی شهرداران مناطق رشت با خرید هزار تن قیر تا پایان سال جاری ۵۰ درصد معابر رشت بهسازی خواهند شد.

بر همین اساس آمارهای شهرداری حکایت از این دارد که صد هزار متر از معابر منطقه یک و ۴۰ هزار متر از مناطق منطقه پنج بهسازی می‌شوند. نهضت آسفالت طرح ناتمامی بود که در دوره‌ی شهرداران مختلف تعلیق شده بود و درحال حاضر آنطور که شهرداری می‌گوید خیابان‌های مناطق دو، سه و شهرداری هم به دنبال این طرح ترمیم خواهند شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.