محیط زیست رودسر: مدیریت پسماند این شهرستان ناقص است

0 695

«علی محمد پور» رییس اداره محیط زیست شهرستان رودسر گفت: زباله در رودسر ناقص مدیریت می شود.

محمدپور با اشاره به اینکه میزان تولید زباله براساس سرانه جمعیتی شهرستان بالغ بر ۴۵۰۰ تن درماه است، افزود: از این میزان فقط ۳هزار تن زباله جمع آوری وبه شکل ناقص مدیریت می شود. مابقی هزار و۵۰۰ تن زباله دیگربه شکل سرگردان درعرصه های طبیعی رها و پس ازاولین بارندگی های شدید فصلی ازطریق رودخانه ها به دریا می رسد.

وی مدیریت پسماند درشهرستان رودسررا نامناسب بیان کرد و ادامه داد: نقایص ساختاری، فنی و مدیریتی کارخانه کمپوست، فقدان جایگاه دفن متمرکز اصولی ازمشکلات پسماند در این شهرستان است. وی ازمسوولین خواست معضل پسماند رودسرکه به وضعیت قرمز رسیده است را برطرف کنند.

پیشتر نیز فرماندار شهرستان رودسر وضعیت زباله این شهرستان را آزار دهنده بیان کرده و گفته بود: زباله رودسرتبعات و التهاب بدی درمنطقه ایجاد کرده است.

«اسماعیل‌پور» همچنین خواستار تدوین شیوه‌نامه مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای شرایط پسماند شهرستان رودسر شد.
در استان گیلان روزانه بیش از ۲ هزار تن زباله تولید می‌شود که این زباله  ها به مراکز دفن پسماند و کارخانجات کمپوست موجود ارسال می‌شوند. یکی از مشکلات پسماند استان این است که اغلب این مراکز در مناطق جنگلی، حاشیه رودخانه‌ها و در مجاورت سواحل استان واقع شده و از نظرمحیط زیستی در مکان مناسبی قرارنگرفته  اند. سه کارخانه کمپوست رشت، انزلی و رودسر نیز از نظرعملکردی و فرآیندی در شرایط مطلوبی به سرنمی  برند.

یک فعال محیط زیست رودسر در این باره می گوید: مشکلات پسماند در رودسر زمانی آغاز شد که کارخانه کمپوست در این شهر بسته شد. این کارخانه در اواخر کارخود فقط به جمع‌آوری زباله‌های ارزشمند و فروش آنها و دپوی زباله ‌تردر حیاط  کارخانه بسنده کرده بود که به مرورفضای کارخانه از زباله، پر و در نهایت بسته شد.

«پیمان رستمی » افزود: پسماند در بخش‌های مختلف شهرستان و درمحل‌های دپو به حداکثر ارتفاع خود رسیده اند.اگر به همین روال پیش برویم شهرستان رودسر بدون شک غرق زباله خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.