محیط زیست مهمترین مسئله گیلان در طرح آمایش سرزمین

تدوین نهایی طرح آمایش سرزمین گیلان همچنان نامعلوم است

0 487

سرپرست استانداری گیلان در جلسه شورای اداری استان ، شورای برنامه‌ریزی را مغز متفکر و موتور محرکه توسعه استان دانست و گفت: استفاده بهینه از ظرفیت و جایگاه قانونی و مهم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان رکن مهم  برنامه‌ریزی و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درراستای توسعه  گیلان دارای اهمیت ویژه است.

«ارسلان زارع» افزود: گیلان دارای ظرفیت بسیار زیادی در حوزه اقتصادی، تجارت و گردشگری است که باید تمام ارگانها و‌ نهادها برای توسعه و پیشرفت استان تلاش و برنامه مناسب داشته باشند. با توجه به اینکه این شورا مغز متفکر و برنامه‌ریز، تصمیم گیر و تعیین کننده راهبردهای توسعه میان مدت و بلندمدت است، ظرفیت‌ها و شاخص های اقلیمی، جغرافیایی، انسانی و اقتصادی استان نیازمند استمرار اجرای طرح های برنامه‌ریزی شده، با هدف تحقق توسعه پایداراست.
سرپرست استانداری بیان کرد: گیلان در تهیه، تدوین و تصویب طرح آمایش و سند توسعه به عنوان یکی از استان های پیشرو در سطح کشور بوده و سند توسعه باید رکن و مبنایی مهم برای تصمیم‌گیری اجرای طرح ها باشد.
طرح آمایش سرزمین مجموعه عملیاتها و توسعه ای است که دولتها براساس شرایط جغرافیایی و استعداد و توانمندی ها برای هر منطقه در نظر می گیرند. توانمندی گیلان نیز از نظر کشاورزی، گردشگری و صنعتی شناسایی شده است. در دهه ۶۰ و براساس طرح آمایش سرزمینی، محور توسعه استان کشاورزی اعلام شد این مساله موجب از دست دادن سایر فرصتهای توسعه به خصوص در بخش صنعت برای گیلان بود. در سالهای اخیر نیز بی توجهی به محیط زیست و منابع طبیعی زیرساختهای بخش کشاورزی استان را مورد تهدید قرارداده است.
چندی پیش «کیوان محمدی» رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان نیز در جلسه با اساتید دانشگاه گیلان با بیان روند تدوین برنامه‌های آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی گفت: بزرگترین مشکل استان درحال حاضرمسئله محیط زیست است که با طرح آمایش سرزمین ضمن سرمایه گذاری بر این مقوله می توان محیط زیست استان را نجات داده و احیا کرد. وی بر توجه بیشتر در مورد محورهای گردشگری و زیست محیطی در بازنگری طرح تأکید کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.