آرشیو

جامعه

گیسو بریدن؛ زخم تازه از یک فقدان التیام نیافته

اجرای آیین‌ها و مناسک عزاداری اهمیت به‌سزایی دارد؛ زیرا موجب پذیرش فقدان می‌شود و شبکه‌ای از حمایت اجتماعی را ایجاد می‌کند که در تسهیل ماتم مؤثر است. سوگواری یک ماتم بهنجار محسوب می‌شود…
ادامه مطلب ...

زندگی کودکان مبتلا به اوتیسم، غلبه‌ی حاشیه بر متن

اوتیسم یک ناتوانی رشدی عصبی- زیستی است که عموماً قبل از 3 سالگی ظاهر می‌شود اوتیسم بر رشد طبیعی مغز در حوزه‌های تعامل اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی و عملکرد شناختی تأثیر می‌گذارد. افراد…
ادامه مطلب ...