آرشیو

جامعه

تخته قاپو؛ پایانی بر تهدیدها علیه اقتدار حکومت مرکزی

هرچند حمله اعراب مسلمان تغییرات کلی در ساختار سیاسی و منابع مشروعیت ساز حاکمیت به وجود آورد؛ اما آنچه سبب تغییرات اساسی و تحولات عمیق در ساخت و مشروعیت حکومت‌های بعدی در ایران شد ناشی…
ادامه مطلب ...

گیلان و گیلانی ها در سیاحتنامه ایترپرسیکوم

در تاریخ تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران سلطنت صفویه دروازه‌ای است برای ایران تا اندک اندک به جهانی که داشت تغییر می‌کرد، بپیوندد. ایرانی که در آن برهه از تاریخ به انزوا رفته…
ادامه مطلب ...

رشت؛ اسیر بازنمایی انگاره های کاذب و اغراق شده‎

قصد از نگارش این مَقال نقد برداشت‌هایی ساده و ظاهرانگارانه از وضعیتی است که در شهر «رشت» رقم می‌خورد. این برداشت‌ها متکی هستند بر ویژگی‌های پست‌مدرن اعم از: «نسبی‌گرایی، داوری نکردن، هر…
ادامه مطلب ...