آرشیو

جامعه

آیا تصویب لایحۀ ارتقای امنیت زنان «احساس امنیت» می آورد؟

زهرا حیدری ـ شاعر و پژوهشگر امنیت از جمله مفاهیم اساسی در علوم انسانی است که می­تواند با تفسیرها و تعبیرهاي گوناگونی روبه­روشود.  اگر امنیت را در معرض خطر نبودن یا محافظت شدن از خطر …
ادامه مطلب ...

گیسو بریدن؛ زخم تازه از یک فقدان التیام نیافته

اجرای آیین‌ها و مناسک عزاداری اهمیت به‌سزایی دارد؛ زیرا موجب پذیرش فقدان می‌شود و شبکه‌ای از حمایت اجتماعی را ایجاد می‌کند که در تسهیل ماتم مؤثر است. سوگواری یک ماتم بهنجار محسوب می‌شود…
ادامه مطلب ...