آرشیو

فرهنگ و هنر

اَمی گیلان

طرح هر مساله‌ای در این روزها بسیار دشوار است و نوشتار را بین شمشیر دولبه‌ قرار می‌دهد. با تمام این تفاسیر، گمان می‌کنم چاره‌ی کار، خاموشی و گذشتن از مصائب کوچک و بزرگ نیست. نگارنده مصمم…
ادامه مطلب ...