آرشیو برچسب

برق گیلان

برق ۱۲ دستگاه اجرایی گیلان قطع شد

بی توجهی دستگاه‌های اداری استان به دستور العمل‌های کاهش 50 درصدی مصرف برق و افزایش بیش ازحد مصرف، منجر به قطع برق 12 دستگاه اجرایی گیلان شد.«محمد اسماعیل هنرمند» مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان به ایرنا گفت: در راستای کاهش مصرف برق و رعایت الگوی مصرف، برق 12 سازمان، اداره و دستگاه اجرایی استان به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع شد. هنرمند با اشاره به افزایش زودرس گرمای هوا و افزایش مصرف برق افزود: کاهش تولید در نیروگاه‌های برقابی، استخراج غیرمجاز رمز ارزها و... موجب افزایش مصرف 11 درصدی برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته دراستان…