منطقه آزاد انزلی؛ غفلت از توسعه داخلی، محروم از سرمایه خارجی

مناطق آزاد در تمامی نقاط جهان بعنوان دریچه­ای برای پیوستن به اقتصاد جهانی تلقی می­شود امروزه بسیاری از کشورها با هدف افزایش سطح مبادلات، پیشرفت در زمینه اشتغال، ورود سرمایه خارجی به…
ادامه مطلب ...