راه اندازی مجدد مرکز پژوهشهای شورای شهر رشت

0 493

بعد از اینکه سومین دوره شورای شهر رشت به دلیل فساد مالی و دستگیری چند عضو آن از سوی استانداری وقت منحل شد، یکی از تبعات آن معلق شدن فعالیتهای مرکز پژوهش های شورای اسلامی بود. مرکزی که به صورت علمی فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری رشت را مستند و در راستای جذب سرمایه گذار به مدیریت شهری ارایه می کرد.

اما ۷ الی ۸ سالی طول کشید تا مدیریت شهری رشت باردیگر ضرورت راه اندازی چنین نهادی را برای این شهر الزامی بداند. هرچند که در شهریور ۱۳۹۶ رضا رسولی یکی از اعضای شورای چهارم رشت ، خواستار راه اندازی مجدد این مرکز شد و از ریاست وقت شورا خواست تا با بازنگری دراساسنامه واصلاحاتی درآن ، مرکز پژوهش های شورای شهر برای آغاز بکار مجدد تحویل شورای پنجم شود.

رسولی گفته بود: طرح ها و لوایح شورای شهر به صورت علمی کارشناسی نمی شوند و   مستندی برای انحلال این سیستم وعدم ادامه فعالیت آن در شورای چهارم وجود ندارد. درخواستی که در نهایت اجرایی نشد.

اما راه اندازی مجدد مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر رشت بعد از چند سال  و در نیمه دوم عمرشورای پنجم رشت بار دیگر کلید خورد. در روزهای گذشته « اسماعیل حاجی پور» رییس شورای اسلامی شهر رشت در جلسه کمیسیون عمران شورا  با اشاره به محدود بودن پروژه‌های شهرداری رشت در سال جاری گفت: شورای شهر رشت از ورود سرمایه گذار استقبال می‌کند از اینرو راه اندازی مجدد مرکز پژوهش‌های شورای شهر ضرورت دارد تا بتوانیم در بخش‌های مطالعاتی و روند اجرای پروژه‌ها گام‌هایی مؤثر برداریم.

رییس شورای شهر رشت در گفت و گو با مرور ادامه داد: مرکز پژوهش های شورا با انحلال شورای سوم معلق شد و اکنون به این نتیجه رسیدیم این مرکز برای توسعه شهر رشت و لزوم بررسی علمی طرحها و پروژه ها در راستای ورود سرمایه گذار بار دیگر فعالیت خود را آغاز کند.

وی تاکید کرد: مرکز پژوهش ها در صورت نظارت درست می تواند نقش به سزایی در بهبود زیرساخت های شهری از طریق اجرای پروژه های پژوهش محور داشته باشد.

«احمد رمضانپور نرگسی » عضو شورای شهر رشت که از سوی ریاست شورای شهر، مسوولیت پیگیری و راه اندازی مجدد این مرکز علمی برعهده وی گذاشته شده نیز به مرور گفت: با راه اندازی این مرکز، از طریق تحقیقات و براساس آخرین یافته های علمی ، تصمیم سازی درستی برای مدیریت شهررشت اخذ می‌شود.

وی افزود: ایجاد مرکز پژوهشها از وظایف نمایندگان محلی و در راستای نظارت برامور اجرایی شهری و امر قانونگذاری محلی خواهد بود. لذا برای ارزیابی طرحها و پروژه های شهری نیازمند بررسی علمی و پژوهشی هستیم تا مورد تصمیم سازی درستی قرار بگیرند.

رمضانپورنرگسی گفت: مرکز پژوهش ها براساس مستندات، کلیه نقاط ضعف و قوت پروژه ها و طرحها را ارزیابی کرده و در اختیار مدیریت شهری قرار می‌دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.