مدام از صفر شروع می کنیم

تجربه‌ای که مردم رشت با شورا‌های شهر دارند، به قدری دچار فراز و نشیب شده است که می‌توان به عنوان تجربه ای ملی از آن یاد کرد. هدف اصلی شوراهای شهر خدمت به مردم بود، اما متاسفانه شورای…
ادامه مطلب ...