انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر رشت

0 520

در صد و هفتمین جلسه شورای شهر رشت اعضای کمیسیون‌های تخصصی این شورا انتخاب شدند.
به گزارش مرور، صد و هفتمین جلسه شورای شهر رشت که با حضور تمام اعضاء شورا برگزار شد، اعضای کمیسیون‌های شورای شهر رشت و نمایندگان شورا در برخی سازمان‌ها و نهاد‌های دیگر با رأی مستقیم اعضا مشخص شدند.

کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری

فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمدحسن عاقل‌منش، محمدحسین علیپور که به غیر از رضا رسولی بقیه اعضا با ۱۱ رای به عضویت این کمیسیون درآمدند.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای شهر رشت

حجت جذب با ۸ رأی، احمد رمضانپور نرگسی با ۱۱ رأی، سید امیرحسین علوی با ۱۱ رأی، فرهام زاهد با ۹ رأی و اسماعیل حاجی پور با کسب ۹ رأی انتخاب شدند.

اعضاء کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت

حجت جذب با کسب ۶ رأی، فرهام زاهد با ۸ رأی، احمد رمضانپور نرگسی با ۱۰ رأی، حامد عبدالهی با ۶ رأی و رضا رسولی با ۱۰ رای عضو این کمیسیون تخصصی شدند.

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای شهر رشت

فرهام زاهد با ۹ رأی، فاطمه شیرزاد ۱۱ رأی، محمد حسن علیپور ۱۰ رأی، امیرحسین علوی ۱۱ رأی و محمد حسن عاقل منش با ۱۱ رأی عضو شدند.

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت

حامد عبدالهی با ۸ رأی، رضا رسولی ۱۱ رأی، فاطمه شیرزاد ۱۱ رأی، حجت جذب ۷ رأی و اسماعیل حاجی پور ۹ رأی عضو این کمیسیون شدند.

در انتخاب ناظران شورا در سازمان‌های تابعه و کمیسیون‌های فرعی شورای شهر رشت حجت جذب به عنوان عضو اصلی و محمد حسن عاقل‌منش به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.
در کمیسیون تجدید نظر نظام وظیفه نیز محمد حسن علیپور به عنوان عضو اصلی و فرهام زاهد به عنوان عضو علی البدل معرفی شدند.
در شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم حجت جذب، در حوزه نماینده دائمی شورا در کمیته بهداشت و سلامت روان سید امیر حسین علوی، درانجمن یاوران وقف استان گیلان محمد حسن عاقل‌منش و در بخش نماینده شورا در سازمان حمل و نقل و ترافیک هم فرهام زاهد معرفی شد.
در سازمان فناوری و اطلاعات حامد عبداللهی، سازمان آرامستان‌ها فاطمه شیرزاد، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت محمد حسن عاقل‌منش، درسازمان پسماند محمدحسن علیپور، در سازمان سرمایه‌گذاری هم احمد رمضانپور نرگسی برگزیده شد.
در سازمان سیما و منظر محمدحسن علیپور، سازمان عمران و باز آفرینی رضا رسولی، سازمان ساماندهی مشاغل فرهام زاهد، سازمان آتش نشانی‌ها حجت جذب، نماینده‌های کمیسیون ماده ۷۷ محمد حسن عاقل‌منش و حجت جذب انتخاب شدند.
در کمیسیون ماده ۱۰۰ شورای شهر رشت فرهام زاهد، محمد حسن علیپور و حامد عبدالهی، در کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه قانون حفظ فضای سبز محمد حسن عاقل‌منش، در کمیسیون ماده ۸ نوسازی و عمران شهری فرهام زاهد و در کمیسیون بند ۲۰ هم محمدحسن علیپور، احمد رمضانپور نرگسی و حجت جذب معرفی شدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.