عقیم‌سازی سگ‌ها؛ غفلت‌های جبران ناپذیر جمعی

55

از حدود ۸ سال پیش که روش زنده‌گیری – عقیم‌سازی – رهاسازی برای کنترل سگ‌های بی‌صاحب الزامی شده، هر ساله شاهد افزایش تعداد این حیوانات هستیم به طوری که طی سال‌های اخیر و در همین خرداد ۱۴۰۳ این امر منجر به فوت دو کودک در شهرهای نکا و دزفول شده است!

اینکه پس از حدود یک دهه، دستورالعمل صادره در این زمینه نه تنها در اجرا موفق نبوده بلکه با روندی معکوس مواجه شده است و باعث فوت چندین هموطن شده، قاعدتا می‌بایست یک چرایی بزرگ در ذهن متولیان امر ایجاد کند و اینکه چرا نمی‌کند، بماند که بحث مفصل مدیریتی خود را دارد.

باری اگر امروز قرار باشد جلوی این روند ناکارآمد و فاجعه‌آمیز را بگیریم در ابتدا باید بپذیریم که اجرای این دستورالعمل به تنهایی از عهده شهرداری خارج است. چون اولا با فرهنگ‌ عمومی در روند ازدیاد سگ‌ها (نظیر غذادهی فله‌ای) ارتباط مستقیم دارد و ثانیا با نبود فرهنگ اداریِ مدیریت یکپارچه شهری، نیازمند مشارکت جدی سازمان‌های مرتبط به عنوان بازوی اجرایی در وظائفی تخصصیست که ذیلا اشاره می‌شود.

اما معتقدم “مشروط بر وجود اراده لازم”، این معضل پیچیده نیست و در سطح شهرستان‌ها با محوریت فرمانداری‌ها در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قابل کنترل است.

لذا صورتجلسه پیشنهادی فوری برای نظارت روزمره به شرح ذیل ارائه می‌شود:

۱- شهرداری توام با جمع‌آوری پسماندهای رها شده در حاشیه شهرها به عنوان منبع تغذیه و ازدیاد سگ‌های بی‌صاحب، نسبت به زنده‌گیری و نگهداری آن‌ها اقدام کند.

۲- اداره منابع طبیعی هر شهرستان محل نگهداری سگ‌ها را فورا و رایگان در اختیار شهرداری‌ها بگذارد.

۳- سازمان دامپزشکی هر شهرستان نسبت به استقرار کادر فنی متخصص برای عقیم‌سازی سگ‌ها به صورت رایگان اقدام کند تا پس از آن شهرداری نسبت به رها‌سازی اقدام نماید.

۴- سازمان محیط زیست استان با همکاری شهرداری و سمن‌های محیط‌زیستی نسبت به تولید محتوای فرهنگی لازم اقدام کند (با تاکید بر اینکه شهروندان از غذادهی فله‌ای به سگ‌ها خودداری کرده و در صورت علاقمندی، به محل نگهداری سگ‌ها مراجعه کنند).

۵- صدا و سیمای مرکز استان نسبت به تولید برنامه‌های تخصصی لازم با توجه به تولید محتوای بند ۴ و با توجه به تکلیف در قانون مدیریت پسماند به صورت رایگان جهت فرهنگ‌‌سازی اقدام کند.

۶- شهرداری و سازمان محیط زیست در قالب فضای مجازی نسبت به فرهنگ‌‌سازی بر اساس محتوای تولیدی اقدام کنند.

۷-  ضابطین محترم قضایی حمایت لازم را از مجریان به عمل آورند.

با توجه به لزوم همکاری چند سازمان و جدیت امر و روند رو به افزایش تلفات جانی، حسن اجرای امر بر عهده فرمانداران است.

نظرات بسته شده است.