ایجاد پایگاههای خدمات اجتماعی در مناطق آسیب پذیر رشت

پدیده‌ی مهاجرت با فرهنگ ها، باورها، سکونت گاه های غیر رسمی و.. رشد آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد. گیلان نیز به عنوان یکی از مهاجرخیزترین مناطق کشور در ماههای گذشته در مسیر صعودی…
ادامه مطلب ...

خسارت بارش بی‌سابقه ۴۰۰ میلیمتری باران در گیلان

بارش بی‌سابقه‌ی باران کار دست زیرساخت‌های گیلان داد. خسارت به حدود 50 هزارهکتار از اراضی شالیکاری استان، وارد شدن خسارت به 30 درصد اراضی شالیکاری آستارا، آب گرفتگی راه ارتباطی 5 روستای…
ادامه مطلب ...

احیای کارخانجات گیلان توسط ستاد اجرایی فرمان امام

روزهای گذشته «محمد مخبر» رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در رشت از سرمایه گذاری هزارمیلیارد تومانی این ستاد درگیلان خبرداد. این در حالیست که گیلان از جمله استانهای با رتبه‌ی پایین…
ادامه مطلب ...