۲۰ درصد بیمه شدگان مشاغل آزاد گیلان، محروم از حمایت دولت

0 471

چتر حمایتی دولت از ادامه‌ی حمایت بیمه ای در بخش مشاغل آزاد برداشته شد. طبق آمارهای سازمان تامین اجتماعی گیلان، تا پایان سال ۹۸ تعداد بیمه شدگان گروه مشاغل آزاد استان با ۹.۶ درصد (نه و شش درصد) افزایش به  ۷۰۰۹۶ هزار نفر رسیده است.

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر موجب شده ، تأمین اجتماعی در اقدامی، کل سوبسید دولتی مشاغل آزاد را حذف کند. طی این تصمیم از این پس هرفرد بیمه ‌شونده که در گذشته مشمول حمایت دولتی بود، باید براساس بخشنامه جدید حق بیمه خود را به‌ صورت ۱۰۰درصدی پرداخت کند. این بخشنامه اخیراً درسازمان تأمین اجتماعی به تمام استان‌ها ابلاغ شده است اما بسیاری از اقشار جامعه از این موضوع اطلاعی ندارند.

با توجه به اینکه تعداد زیادی از بیمه شدگان تامین اجتماعی گیلان دربخش مشاغل آزاد قرار دارند، با این تصمیم کدام مشاغل استان تحث تاثیر خود قرار گرفته و چه تعداد بیمه شده از حمایت دولت محروم می شوند؟

«محمود سبحانی» سرپرست معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گیلان درگفت و گو با مرور با تاکید به اینکه این قانون شامل بیمه شدگان مشاغل آزاد جدید خواهد بود نه بیمه شدگان قبلی گفت: دولت به‌ دلیل جلوگیری از اضافه شدن بارمالی جدید در بودجه سال آینده  و محدودیت اعتبارات، تمامی اصنافی را که مشمول کمک بودند، از چتر حمایتی خود برداشت. لذا هرگونه تعهد بیمه ای جدید خارج از ارقام مالی برای صندوق های تامین اجتماعی ممنوع شده است و بیمه شده موظف به پرداخت حق بیمه‌ی خود به صورت کامل است.

وی ادامه داد: البته این بخشنامه شامل همه‌ی مشاغل آزاد خویش فرمایی نمی شود و فقط شامل کارگاه های کوچک تولیدی اعم از نانوایی ها، استخرها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر کارگاههای کوچک تولیدی استان است که تا پیش از این با ۵ نفر کارگر از معافیت بیمه ای برخورداربودند. اما درحال حاضر با اضافه شدن بیمه شده‌ی جدید به کارگاه، این شخص دیگر شامل حمایت بیمه ای دولت نخواهد بود. با توجه به اینکه حدود ۷۰ هزار نفر بیمه شده‌ی مشاغل آزاد در استان داریم ، این قانون شامل ۲۰ درصد آنها می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.