گیلان کودک زباله گرد ندارد

120 کودک کار در شهرستان رشت داریم

0 998

اقدامات ضربتی درجمع آوری کودکان کاردر کوتاه مدت جوابگو نیست. ما به دنبال توانمند سازی خانواده های کودکان کارهستیم.

«حسین نحوی نژاد» مدیرکل بهزیستی گیلان درپاسخ به مروردرخصوص تعداد کودکان زباله گرد استان گفت: تا کنون هیچ گزارشی از شهرداریها و نیروی انتظامی دراین خصوص به دست ما نرسیده است. اما تعداد کودکان کارشناسایی شده درسطح شهرستان رشت درحال حاضر ۱۲۰ نفرهستند که ازخدمات مستمر وغیرمستمر بهزیستی استفاده می کنند. ۹۰ درصد کودکان کار که درسر چهارراهها اقدام به فروش دستمال و آدامس می کنند نیز تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

وی افزود: گزارشاتی ازشهرستانهای انزلی و تالش داشتیم که تعدادی نوجوانان بالای ۱۵ سال درحال زباله گردی دیده شدند و ما می توانیم طبق دستورالعملهای بهزیستی برای تحت پوشش قرار دادن کودکان زیر ۱۸ ساله برای آنها اقدام کنیم.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: از ابتدای سال ۹۳ که کودکان کار و خانواده های آنها تحت  حمایت و توانمند سازی قرار گرفتند تا کنون موفق شدیم ۱۵ کودک کار را با تغییر نگرش و فرهنگ سازی از چرخه کودکان کار خارج کنیم. این درحالیست که شرایط اقتصادی جامعه و معیشت برخی خانوادهای ضعیف موجب شده نتوانیم به طور کامل این افراد را از خیابانها جمع آوری کنیم. برای کاهش تعداد کودکان کار نیازمند فرهنگ سازی و تغییر نگرش خانواده این کودکان هستیم و این موضوع چیزی نیست که در کوتاه مدت انجام شود.

وی گفت: دراستان، مراکز رفاه کودکان کار و مرکزکودک و خانواده فعال هستند و اقدامات بهداشتی ، درمانی و توانمند سازی برای آنها انجام می شود. ما دراین مراکز به دنبال این هستیم که کودکان کار از آسیبهای اجتماعی و بیماریهای واگیردار مانند هپاتیت به دور باشند.

نحوی نژاد درخصوص تفاهم با شهرداری و بازدید از گاراژهای جمع آوری زباله خشک گفت: این قبیل فعالیتها از جمله کاردر کارگاهها جزو کارهای پنهان و زیرزمینی محسوب می شوند که در زیر مجموعه اداره کار قرار دارند. اما اگر مواردی به ما گزارش شود بلافاصله از طریق اورژانس اجتماعی ورود می کنیم. درکل موافق این گونه تفاهم نامه ها نیستم . درشهرهای دیگر کشور اقدامات ضربتی و کوتاه مدت جوابگو نبودند و معتقدم تا زمانی که وضعیت اقتصادی و معیشتی اینگونه باشد ممکن است حتی به تعداد کودکان کار اضافه هم شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.