پرستاران و پزشکان تالش، بدون ماسک و دستکش در برابر کرونا

منابع رسمی وزارت بهداشت ایران 30 بهمن وجود بیماران کرونا در چند شهر کشور از جمله قم، اراک، تهران، رشت و بابل را تایید کردند و پس از آن نقاط کشور یکی پس از دیگری به این جامعه آماری…
ادامه مطلب ...