آرشیو برچسب

آموزش

ایران گرتا ندارد

در مقایسه‌ نگرش عمومی جامعه­ کشور با نگرش عمومی جهانی، نسبت به چالش‌های جهانی محیط زیست، مشاهده یک نوجوان دغدغه مند محیط‌ زیستی سوئدی، در هیات یک سخنران و مطالبه‌گر جدی و رسمی، این پرسش را برایم ایجاد کرد که آیا ما، چنین جدیت و حساسیتی نسبت به مساله‌ گرمایش جهانی پیدا کرده‌ایم؟ درک عمق مساله در گرتای ۱۶ ساله، آن‌قدر به روز و ریشه‌ای­ست که می‌داند برای برداشتن گام های واقعی باید از کجا آغاز کرد، در حالی که اکثر کنشگران محیط­ زیست کشور، هنوز درگیر سطحی‌نگری، منحصر به شعارها و پکیج‌های کلیشه‌ای، نگاه از آخر به اول به مسایل…